Natuurbescherming

Sinds het vertrek van Alice Schuster en Else C. Kraus is Huis Wylerberg eigendom van Staatsbosbeheer. Zij verhuurt het in eerste instantie aan de Mgr. Terwindtstichting voor gehandicapte kinderen, waarna het een tijd leeg komt te staan nadat steeds strengere veiligheidsvoorschriften voor het gebouw gaan gelden. De twee tamme kastanjes bij het pand, nota bene op verzoek van Marie Schuster gespaard door Otto Bartning zijn oorspronkelijke ontwerp een kwartslag te laten draaien, worden door Staatsbosbeheer gekapt. De eerste om plaats te maken voor een brandtrap; de tweede omdat deze het fundament van de villa zou bedreigen.

In 1984 trekt de dan zojuist opgerichte Vereniging Das&Boom in het pand, in 1988 gevolgd door het Sovon en de stichting wAarde in 1999.

Das&Boom richt zich op het redden van met uitsterven bedreigde dieren in Nederland zoals de das, korenwolf, otter en de zeggenkorfslak. Ook dwingt ze juridisch af dat Nederland zich houdt aan internationale verdragen. In 2006 heft Das&Boom zich als eerste natuurbeschermingsvereniging op wegens succes (de das is gered) en gaat verder als kleine stichting. De draconische bezuinigingen op het Nederlands natuurbeleid in 2010 zien Das&Boom echter genoodzaakt haar juridische activiteiten weer op te pakken en sindsdien heeft Stichting Das&Boom haar handen vol aan het bewaken van de in het verleden behaalde resultaten.

Babydas in de opvang bij Das&Boom.

In 2006 ontstaat uit Das&Boom de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). De VNC schrijft het Deltaplan voor het landschap, aan de hand waarvan in de Ooijpolder het eerste en grootste landschapsherstelplan in de Nederlandse geschiedenis wordt uitgevoerd. Delen van Huis Wylerberg worden ingericht als museum voor het landschap en buiten achter de oorspronkelijke portierswoning komt een blijvende tentoonstelling van Nederlandse landschappen in miniatuur. Ook het naast de villa gelegen dal Palland wordt intensief ingericht met vlechtheggen en tal van andere landschapselementen. ‘Laat vriendschap helen wat grenzen delen’, de pakkende tekst op de grenspaal in het Keteldal plant zich mede op aandringen van de VNC voort langs de Nederlands-Duitse grens.

Nieuw landschap in de Ooijpolder.

Het Sovon, de onderzoeksinstantie op het gebied van vogels in Nederland, werkt samen met de VNC aan een vogelvriendelijke inrichting van de polder Rhoon onder Rotterdam.

Vogels ringen bij Huis Wylerberg. Foto: Marijn Nijssen.

Stichting wAarde zet zich in voor duurzaamheid, schoonheid en natuur in onze samenleving. Daartoe werkt zij samen met natuurbeheerders, kunstenaars, journalisten, wetenschappers, jongerenwerkers, overheden en tal van vrijwilligers in het hele land. Stichting wAarde heeft onder meer de vlechtheg teruggebracht in Nederland en diverse boeken gepubliceerd.

Een van de vele publicaties van Stichting wAarde.

Inmiddels zijn deze natuur- en landschapsorganisaties de langste gebruikers en bewoners van Huis Wylerberg. Al ruim veertig jaar werken zij aan deze en Duitse zijde samen met vergelijkbare organisaties, op het gebied van cultuurhistorische landschappen, monumenten en natuur om uiteindelijk te komen tot een grensoverschrijdend park met in het hart Huis Wylerberg.