Historie

Huis Wylerberg prijkt sinds 1924 trots op de stuwwal langs de grens tussen het Nederlandse Nijmegen en het Duitse Kleef. Maar de voorgeschiedenis van het huis gaat nog veel verder terug. Zo begon het verhaal dat leidde tot de bouw al in de 19e eeuw, en heeft ook de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld bij de uiteindelijke totstandkoming. De Duitse Marie Schuster-Hiby heeft het huis laten bouwen en was tevens de eerste bewoonster. Na haar dood in 1949 betrok haar dochter het pand, voordat zij het in de jaren ’60 van de vorige eeuw aan de Nederlandse staat verkocht. Sindsdien is het huis eigendom van Staatsbosbeheer en wordt het tot de dag van vandaag gebruikt door verschillende natuurbeschermingsorganisaties.

Op de volgende pagina’s leest u meer over de historie van Huis Wylerberg.