Bij graafwerkzaamheden in het kader van archeologisch onderzoek zijn de funderingen van de oude serre van Huis Wylerberg ontdekt en blootgelegd. De serre was een oorspronkelijk onderdeel van het in 1924 in opdracht van Marie Schuster gebouwde landhuis in Beek-Ubbergen. De familie Schuster, die het huis bewoonde tussen 1924 en 1965, heeft later de serre laten verwijderen. Op onderstaande foto is de serre nog te zien.

Achterkant van Huis Wylerberg met rechtsonder de serre.

De stichting 100 Jaar Huis Wylerberg is in het leven geroepen om het naderend 100-jarig jubileum van het huis in 2024 feestelijk te vieren en tevens blijvende herstel- en restauratiewerkzaamheden van het huis en de omliggende tuin te kunnen uitvoeren. Daarvoor is de stichting ook voornemens de serre te laten herbouwen. De nu ontdekte – en grotendeels intacte – funderingen van de serre zijn daarvoor een mooie impuls.

Funderingen van de oorspronkelijke serre van Huis Wylerberg. De contouren en originele tegelvloer zijn duidelijk zichtbaar.

Bovenaanzicht van de uitgegraven funderingen van de serre.