Wat doen wij

Eind 2019 is de Stichting 100 Jaar Wylerberg in samenwerking met eigenaar en gebruikers/bewoners van Huis Wylerberg opgericht, met als voornaamste doel het genereren van aandacht voor het huis en haar roemruchte geschiedenis en het organiseren van activiteiten omtrent het honderdjarig bestaan ervan op weg naar en in 2024.

Naast activiteiten in en rondom het huis zet de stichting zich in voor historisch herstel van het huis en haar omgeving.

Ook heeft de stichting gezorgd voor bebording in de nabije omgeving van het huis, met daarop informatie over de geschiedenis van het huis en aanverwante locaties.

U kunt de statuten van de Stichting 100 Jaar Wylerberg hier downloaden.